Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

z dnia 10 maja 2013

opublikowano w Dz.U. z 7 czerwca 2013 roku, Nr 0, poz. 662


wersja do druku