Ustawa o kredycie konsumenckim (2001)

z dnia 20 lipca 2001

opublikowano w Dz.U. z 18 września 2001 roku, Nr 100, poz. 1081


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 109, poz. 1030;

  2. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1693;

  3. 7 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1316;

  4. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 80, poz. 432;

  5. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 165, poz. 984;wersja do druku