Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

z dnia 5 kwietnia 2013

opublikowano w Dz.U. z 27 maja 2013 roku, Nr 0, poz. 605


wersja do druku