Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

z dnia 5 lipca 2006

opublikowano w Dz.U. z 31 lipca 2006 roku, Nr 210, poz. 19


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 17 grudnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 347, poz. 303;wersja do druku