Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

z dnia 23 października 2007

opublikowano w Dz.U. z 3 grudnia 2007 roku, Nr 315, poz. 1


wersja do druku