Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

z dnia 5 listopada 2009

opublikowano w Dz.U. z 26 lipca 2012 roku, Nr 0, poz. 855


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1166;

  2. 12 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 613;wersja do druku