Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

z dnia 25 maja 2012

opublikowano w Dz.U. z 20 czerwca 2012 roku, Nr 0, poz. 692


wersja do druku