Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 11 maja 2012

opublikowano w Dz.U. z 6 czerwca 2012 roku, Nr 0, poz. 637


wersja do druku