Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

z dnia 9 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 21 lipca 2011 roku, Nr 149, poz. 887


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1519;

  2. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 154;

  3. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 866;wersja do druku