Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 września 2011 roku, Nr 205, poz. 1206


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 lipca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 979;wersja do druku