Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 18 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 27 września 2011 roku, Nr 203, poz. 1192


wersja do druku