Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialno¶ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĽb± kary

z dnia 29 lipca 2011

opublikowano w Dz.U. z 13 wrze¶nia 2011 roku, Nr 191, poz. 1135


wersja do druku