Umowa w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r.

z dnia 27 listopada 2008

opublikowano w Dz.U. z 19 sierpnia 2011 roku, Nr 172, poz. 1022


wersja do druku