Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

z dnia 13 maja 2011

opublikowano w Dz.U. z 7 lipca 2011 roku, Nr 140, poz. 815


wersja do druku