Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

z dnia 4 marca 2011

opublikowano w Dz.U. z 16 maja 2011 roku, Nr 99, poz. 568


wersja do druku