Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

z dnia 5 lipca 1978

opublikowano w Dz.U. z 5 kwietnia 2011 roku, Nr 72, poz. 382


wersja do druku