Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego,

z dnia 8 grudnia 2005

opublikowano w Dz.U. z 5 stycznia 2011 roku, Nr 4, poz. 7


wersja do druku