Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

z dnia 16 marca 2012

opublikowano w Dz.U. z 10 maja 2012 roku, Nr 0, poz. 498


wersja do druku