Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

z dnia 16 marca 2012

opublikowano w Dz.U. z 27 kwietnia 2012 roku, Nr 0, poz. 459


wersja do druku