Ustawa o o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

z dnia 2 marca 2012

opublikowano w Dz.U. z 20 kwietnia 2012 roku, Nr 0, poz. 430


wersja do druku