Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

z dnia 24 maja 1989

opublikowano w Dz.U. z 2 czerwca 1989 roku, Nr 33, poz. 175


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1381;wersja do druku