Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

z dnia 13 stycznia 2012

opublikowano w Dz.U. z 27 lutego 2012 roku, Nr 0, poz. 218


wersja do druku