Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

z dnia 27 stycznia 2012

opublikowano w Dz.U. z 16 lutego 2012 roku, Nr 0, poz. 173


wersja do druku