Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 13 stycznia 2012

opublikowano w Dz.U. z 31 stycznia 2012 roku, Nr 0, poz. 118


wersja do druku