Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 września 2011 roku, Nr 205, poz. 1210


wersja do druku