Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecz±pospolit± Polsk± a Wysp± Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

z dnia 29 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 178, poz. 1056


wersja do druku