Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

z dnia 31 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 19 października 2011 roku, Nr 224, poz. 1342


wersja do druku