Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

z dnia 31 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2011 roku, Nr 222, poz. 1324


wersja do druku