Ustawa o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

z dnia 30 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 18 października 2011 roku, Nr 222, poz. 1323


wersja do druku