Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 27 października 2011 roku, Nr 230, poz. 1373


wersja do druku