Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

z dnia 19 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 8 listopada 2011 roku, Nr 236, poz. 1396


wersja do druku