Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2011 roku, Nr 234, poz. 1392


wersja do druku