Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2011 roku, Nr 234, poz. 1388


wersja do druku