Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2011 roku, Nr 234, poz. 1387


wersja do druku