Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 10 listopada 2011 roku, Nr 240, poz. 1429


wersja do druku