Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 listopada 2011 roku, Nr 234, poz. 1385


wersja do druku