Ustawa o timeshare

z dnia 16 września 2011

opublikowano w Dz.U. z 27 października 2011 roku, Nr 230, poz. 1370


wersja do druku