Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 31 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 12 października 2011 roku, Nr 217, poz. 1280


wersja do druku