Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

z dnia 19 sierpnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 3 października 2011 roku, Nr 209, poz. 1243


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 czerwca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 986;wersja do druku