Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

z dnia 15 lipca 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 178, poz. 1061


wersja do druku