Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

z dnia 29 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 sierpnia 2011 roku, Nr 178, poz. 1055


wersja do druku