Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

z dnia 13 maja 2011

opublikowano w Dz.U. z 13 lipca 2011 roku, Nr 144, poz. 850


wersja do druku