Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

z dnia 9 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 8 lipca 2011 roku, Nr 142, poz. 828


wersja do druku