Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

z dnia 10 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 czerwca 2011 roku, Nr 134, poz. 781


wersja do druku