Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 21 listopada 1967

opublikowano w Dz.U. z 29 listopada 1967 roku, Nr 44, poz. 220


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1156;

 3. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 877;

 4. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 85, poz. 925;

 5. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 6. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 123, poz. 1353;

 7. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 8. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 9. 23 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 81, poz. 732;

 10. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 11. 21 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 985;

 12. 29 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 156, poz. 1301;

 13. 13 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 166, poz. 1363;

 14. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1673;

 15. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679;

 16. 13 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1687;

 17. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 18. 13 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 90, poz. 844;

 19. 9 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 139, poz. 1326;

 20. 11 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 179, poz. 1750;

 21. 29 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 210, poz. 2036;

 22. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2217;

 23. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

 24. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 25. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 277, poz. 2742;

 26. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1496;

 27. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 28. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 29. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 30. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 107, poz. 732;

 31. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1242;

 32. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 33. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1109;

 34. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 206, poz. 1288;

 35. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 208, poz. 1308;

 36. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458;

 37. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 38. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 801;

 39. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

 40. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 190, poz. 1474;

 41. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 42. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 43. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 745;

 44. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 45. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 46. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 217, poz. 1427;

 47. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 240, poz. 1601;

 48. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 22, poz. 114;

 49. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 50. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 51. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;

 52. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 187, poz. 1109;

 53. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 228, poz. 1368;

 54. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1101;

 55. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1407;

 56. 21 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 852;wersja do druku