Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

z dnia 9 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 29 czerwca 2011 roku, Nr 134, poz. 780


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku