Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 czerwca 2011

opublikowano w Dz.U. z 28 czerwca 2011 roku, Nr 133, poz. 767


wersja do druku