Ustawa o działalności leczniczej

z dnia 15 kwietnia 2011

opublikowano w Dz.U. z 1 czerwca 2011 roku, Nr 112, poz. 654


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 174, poz. 1039;

  2. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;wersja do druku