Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

z dnia 12 maja 2011

opublikowano w Dz.U. z 13 czerwca 2011 roku, Nr 122, poz. 696


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 stycznia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 95;

  2. 24 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 766;wersja do druku