Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

z dnia 24 sierpnia 1991

opublikowano w Dz.U. z 11 września 1991 roku, Nr 81, poz. 351


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 2. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 113, poz. 1207;

 3. 18 kwietnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558;

 4. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 5. 27 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 52, poz. 452;

 6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 7. 6 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 100, poz. 835;

 8. 6 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 100, poz. 836;

 9. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410;

 10. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 89, poz. 590;

 11. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 163, poz. 1015;

 12. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 11, poz. 59;

 13. 19 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 57, poz. 353;wersja do druku